Panel disscusion

GRADOVI REGIONA KAO GENERATORI RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE (Serbian Only)


Conference Room, Hall 4 / Belgrade Fair 24th November 2021 11:10 - 12:10

Bookmark and Share

Miodrag Popović
Mitja Predovnik
Maja Liješević
Branislav Knežević
Dragana Petković
Miralem Mešković
Goran Jović