Panel disscusion

SARADNJA U PROMOCIJI TURISTIČKIH PROIZVODA U REGIONU (Serbian Only)


Conference Room, Hall 4 / Belgrade Fair 24th November 2021 12:20 - 13:20

Bookmark and Share

Renata Pindžo
Aleksandar Seničić
Amarildo Mulić
Drago Bulc
Astrit Kurti
Ana Lakić
Vesna Lazović